تیم ما

آقای مهندس آخوندی مهرجردی

سمت: مدیر عامل (تنها پارتنر رسمی مایکروسافت درایران)

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۷۵۱۷۱

مهندس مهرجردی

یک تیم فوق العاده

آقایذوالفقاری

سمت: کارشناس فنی و پشتیبانی شبکه و سیستم تلفنی ویپ ۳CX

همراه:  ۰۹۹۱۶۶۸۴۷۳۶

خانم طیبه سبزه کار

سمت: مدیر داخلی، فروش و پشتیبانی تحت داس

همراه: ۰۹۱۵۳۱۰۲۶۹۰

خانم محنتی

سمت: پشتیبانی و آموزش نرم افزار   همراه:۰۹۹۱۶۶۸۴۷۳۵

همکاران ما

تلگرام

 

تماس با ما