سالین

“سالین” : پکیج نرم افزاری مدیریت هوشمند فروش زنجیره ای

کیت گروپ راهکار تجاری SaleIn را مبتنی بر مفاهیم سازمان چابک و فناوری های پویا به صورت ویژه برای انواع خرده فروشی ها و فروش های زنجیره ای طراحی کرده است.سالین گام به گام با متد استقرار و پکیج آموزشی همراه ، سازمان مدرنی را در این نوع از کسب و کار خلق می کند.