حسابگر صنعتی

حسابگر صنعتی ۹

4,300,000تومان

مقدار:

توضیحات

قابل استفاده در واحدهای تولیدی و صنعتی، اموربسته بندی، مونتاژ و Assembling

با تمامی امکانات Cyber Account  نسخه ۹  ، محاسبات قیمت تمام شده و ضایعات

Ÿ  حسابداری چهارسطحی                              Ÿ  دفتر چک و چک نگار             Ÿ   تعریف اجزا محصول و محاسبه قیمت تمام شده

  Ÿخرید،فروش و انبارداری                              Ÿگزارشات متنوع و دفتر تلفن        Ÿمحاسبه حقوق کارمزدی

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online

Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست:

– نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری ودسته بندی مسیرها.

– انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری.اسناد موقت و دایم

– کنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار.نگهداری اطلاعات ارسال کالاهای فاکتور

– دفتر چک کامل همراه با ضمایم چک و انتقال اطلاعات چک ها بین شاخه های مختلف برنامه

– گزارشات متنوع حسابداری، انبارداری، خرید، فروش، گزارشات آماری و   دفترچک همراه با امکان انواع جستجو،  تعریف فیلدها توسط کاربر.

– دفتر تلفن، سررسید هوشمند، ماشین حساب

بعلاوه:

انجام مراحل تولید محصول و عملیات اتوماتیک حسابداری و انبار:

در Cyber Account صنعتیامکان تعریف فرمول مواد تشکیل دهنده محصول(B.O.M) به تعداد نامحدود و از انبارهای مختلف وجود دارد و با تولید محصول کلیه عملیات حسابداری تولید و انبارداری محصول و مواد بطور اتوماتیک توسط حسابگرصنعتیWin انجام می گیرد.

محاسبه قیمت تمام شده:

در  Cyber Account صنعتیامـکان تعـریف و تسـهیم هزینه های مستــقـیم و هزینه های سربار و محاسبه قیمت تمام شده محصول همراه با اعمال قیمت تمام شده جدید نیز وجود دارد.

یک محصول در Cyber Account صنعتیمی تواند بصورت ترکیبی از مواد و محصول نیمه ساخته که آنها نیز به نوبه خود از محصولات نیمه ساخته دیگر تشکیل شده اند تعریف شود.

همچـنین در مرحـله محـاسبه قیـمت تـمام شـده کـالای در جــریان ساخت با فرمول بندی های مختلف قابل تعریف است و قیمت تمام شده می تواند بصورت مرحله ای و چندین بار طی یک دوره مالی محاسبه گردد. گزارش

محاسبه قیمت تمام شده محصولات نیز بصورت جزئی برای هر محصول به تفکیک عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده قابل تهیه است.

محاسبه حقوق کارمزدی و هزینه های ثابت:

Cyber Account صنعتیحقوق کارمزدی کارکنان واحد تولیدی را با یک بار معرفی بصورت اتوماتیک محاسبه می نماید.

امکان تجزیه موادبه چند کالای جدیدهمراه با تعیین نرخ تمام شده ویا نرخ پایه (بازار) برای محصولات.

برنامه ریزی مواد جهت تولید:

Cyber Account صنعتیبا گزارشات متنوع مواد مورد نیاز جهت تولید، سقف تولید براساس مواد موجود در انبار، همچنین نقطه و میزان سفارش مواد مورد نیاز را تعیین می کند.

دوره های مالی و شرکت های متعدد مستقل: Cyber Account   صنعتیبا قابلیت نصب به تعداد نامحدود می تواند اطلاعات موسسات مختلف را بصورت مجزا روی یک کامپیوتر یا یک شبکه نگهدارد. همچنین امکان استفاده از دوره های مالی مختلف به نحوی که هر لحظه اطلاعات سالهای قبل نیز قابل دسترسی باشد، وجود دارد.

حفظ و ایمنی اطلاعات:  Cyber Account  صنعتیبا قفل سخت افزاری ارائه می شود و با تعیین سطح دستیابی و رمز ورود، استفاده هر کاربر از برنامه محدود می گردد و دسترسی سایرین به اطلاعات بدون رمز ورود غیر ممکن است. همچنین علاوه بر تهیه و نگهداری نسخه پشتیبانی بصورت اتوماتیک، امکان تهیه پشتیبانی از اطلاعات وجود دارد.

سایر امکانات: سیستم چند ارزی، ماشین حساب، دفتر تلفن، سررسید هوشمند و تقویم شمسی و میلادی، ورود اطلاعات به زبان انگلیسی و فارسی، کپی اسنــاد، ارسال کلیه گزارشات به xml، Excell ازسایر امکانات Cyber Account صنعتینسخه ۹ است.

 

*کوروش کامپیوتر*

مشهد، ابتدای بلوارجانباز،ساختمان بانک پارسیان،  برج آسمان، طبقه،۷ واحد A

    تلفن : ۳۷۶۳۸۳۱۲-۳۷۶۳۸۳۱۱   (۰۵۱)         www.kcgroup.ir

 نسخه ۹ صنعتی
 قیمت:تک کاربره   ۴۳/۰۰۰/۰۰۰   ریالشبکه (۱۰ کاربر)   ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰   ریال

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید