دسته‌بندی: نرم افزارهای حسابداری شایگان

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online   Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست: – نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری ودسته بندی مسیرها. – انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری.اسناد موقت و دایم – کنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار.نگهداری اطلاعات […]

> ادامه مطلب

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست: – نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری. – انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری. – کنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار. – دفتر چک کامل همراه با ضمایم چک. […]

> ادامه مطلب

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online   نگهداری حسابها: در Cyber Account  تعداد نامحدود حسابهای مشتریان، نمایندگان، بانک ها، هزینه ها، درآمدها، صندوق، اسناد پرداختی و دریافتی و … قابل تعریف و نگهداری است. اطلاعات حسابها در چهارسطح و اطلاعات مراکز هزینه ( Job Costing ) نیز در دو سطح طبقه بندی می شوند. […]

> ادامه مطلب

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online   نگهداری حسابها: در Cyber Account تعداد نامحدود حسابهای مشتریان، نمایندگان، بانک ها، هزینه ها، درآمدها، صندوق، اسناد پرداختی و دریافتی و … قابل تعریف و نگهداری است. اطلاعات حسابها در چهارسطح و اطلاعات مراکز هزینه ( Job Costing ) نیز در دو سطح طبقه بندی می شوند. […]

> ادامه مطلب

نگهداری اطلاعات : نگهداری اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردی و شغلی با تعدادکدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا ؛ مرخصی ؛وام ؛  سنوات ؛ پس انداز ؛ مساعده  و….         انجام کامل عملیات اداری و پرسنلی: طراحی فرمهای کارگزینی و اداری از جمله: اطلاعات […]

> ادامه مطلب

نگهداری اطلاعات :  نگهداری اطلاعات دارایی های ثابت و تهیه پرونده کاملی از اموال موجود از جمله اطلاعات مربوط به نام ، کد، عکس، محل استقرار ، مرکز هزینه و … . محاسبات استهلاک : محاسبه و نگهداری ارزش دفتری و ذخیره استهلاک دارایی های ثابت با قابلیت بررسی و مشاهده محاسبات انجام شده ، […]

> ادامه مطلب

لیست قیمت نرم افزارهای شرکت شایگان سیستم سال ۱۳۹۸     ردیف نام نرم افزار توضیحات نسخه تک کاربر قیمت (تومان) نسخه شبکه قیمت (تومان) ۱ Cyber Account حسابگر نسخه ۸٫۵ حسابداری چهار سطحی، دفتر کالا و انبارداری، دفتر چک و نگهداری تاریخچه چک های دریافتی و پرداختی، تفصیلی شناور، مراکز هزینه، چند ارزی، خرید […]

> ادامه مطلب