دسته‌بندی: News

برخی از امکانات حسابگر (Cyber Account) نسخه ۹ نسبت به حسابگر نسخه ۸ امکان تهیه لیست سیاه (Black list) از جاری‌های بدحساب و جلوگیری از گردش جاری بدسابقه. امکان تعیین سقف اعتبار اسناد دریافتی از جاری شخصی و جاری دیگران (خرج چک) برای هر طرف حساب. افزودن زبان سوم به دلخواه کاربر در نسخه های […]

> ادامه مطلب