پشتیبانی یک ساله نرم افزار

خدمات پشتیبانی شایگان سیستم

            خدمات پشتیبانی شایگان سیستم یکی از مراحل اصلی چرخه حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان است.در کوروش کامپیوتر تلاش می کنیم تا بستر لازم برای استفاده ی کامل تر از راهکارها و امکانات نرم افزاری را برای مشتریان فراهم کنیم و در این مسیر ، دانش و تجربه ی سال ها ارائه خدمات به کسب و کارهای کشور ، شناخت فرآیندهای کسب و کار در صنایع گوناگون و درک نیازهای مدیران هر حوزه ، درکنار پراکندگی جغرافیایی مشتریان در سطح استان خراسان کمک کرده است تا خدمات پشتیبانی شایگان سیستم در شرق کشور کامل و موثر باشد.

             افزون برخدمات پشتیبانی فنی از سیستم ها ، با بهره مندی از نسخه های به روزشده ی نرم افزارهای شایگان سیستم ، به هنگام ایجاد هرگونه تغییر در قوانین جاری و مالیاتی کشور ، تنطیمات لازم برای هماهنگی با این تغییرات در سیستم های شما اعمال می شود و کارشناسان پشتیبانی شایگان سیستم در شرق کشور (کوروش کامپیوتر) برای پیاده سازی این تغییرات همراه شما هستند.

کوروش کامپیوتر با درک اهمیت خدمات پشتیبانی در عملیات روزانه مشتریان ، اهداف زیر را دنبال می کند:

ارایه سریعترین خدمات پشتیبانی:

 • تمام مشتریان به راحتی می توانند از راه تلفن و پرتال مشتریان ، از خدمات پشتیبانی کوروش کامپیوتر برخوردار باشند. خدمات از راه دور،  افزون بر رفع به موقع نیازهای مشتریان ، هزینه های سفر(درون یا برون شهری) را کاهش و سطح یهره وری سازمان شما و کوروش کامپیوتر را افزایش می دهد.

بهبود کیفیت خدمات:

 • اهمیت خدمات به مشتریان در کوروش کامپیوتر ما را  بر آن داشت تا سرمایه گذاری درخور توجهی برای آماده سازی زیر ساخت های لازم به منظور خدمت رسانی با کیفیت و افزایش رضایت مشتریان انجام دهیم.

انعطاف بیشتر در هزینه ی خدمات:

 • کوروش کامپیوتر بسته های خدماتی متنوعی را برای پشتیبانی از نیازهای مشتریان تدارک دیده است. پس از بررسی نیازهای کسب و کار شما ، بسته خدمات با هدف بهینه شدن سرویس متناسب با هزینه پرداختی ، به شما پیشنهاد می دهد.

شرح خدمات پشتیبانی شایگان سیستم (کوروش کامپیوتر):

 • نصب رایگان
 • تحویل آخرین نسخه سیستم ها
 • پاسخ به نیازهای کاربردی سیستمی
 • پاسخ به نیاز آموزش های تکمیلی حین استفاده از سیستم ها
 • طراحی گزارش ها و فرم های مورد نیاز کاربران
 • ارائه مشاوره تخصصی برای استفاده بهتر از سیستم ها
 • بررسی وضعیت کارکرد سیستم و خطاهای سیستمی با حسابرسی داخلی سیستم

پرتال مشتریان :

 • با بهره مندی از امکانات گسترده ی پرتال مشتریان ، بی نیاز از تماس تلفنی ، خدمات مورد نیاز خودرا دریافت می کنید.

ارتباط تلفنی:

 • با تماس تلفنی درخواست خود را با همکاران ما درمیان می گذارید و راهکار مورد نیاز را دریافت می کنید.

سرویس راه دور:

 • با بهره مندی از سرویس راه دور ، درمواردی که نیاز باشد ، همکاران ما با استفاده از ابزارهای ریموت ،‌ مسئله شمارا حل می کنند.

حضوری:

 • در این حالت نماینده همکاران سیستم ، خدمات مورد نیاز را با حضور در سازمان شما برآورد می کند.

جدول پشتیبانی پیمانکاری

 • بسته خدمات رایگانبسته پایهبسته پرتالبسته صبح یا عصر
  (۱۳-۸)(۱۷-۱۳)
  بسته ویژه
  (۱۷-۸)
  بسته طلای

   

  پاسخ به پرتال( نا محدود)*****
  به روز کردن نرم افزار(ماهیانه)*****
  پاسخ گویی تلفنی ****
  پشتیبانی اینترنتی ۵ساعت ماهیانه رایگان  ***
  طراحی فرم ۵ عدد رایگان   **
  حضور کارشناس در مکان ماهیانه ۲ ساعت رایگان   **
  مشاوره عملیات  پایان دوره یک شرکت رایگان   **
  مشاوره انبارگردانی و ایجاد دوره یک شرکت رایگان   **
  پشتیبانی در تعطیلات(۱۴-۹)    *
  جمع کل(ریال)     
   ۱ کاربره:۱،۲۶۰،۰۰۰۲،۱۰۰،۰۰۰۳،۳۶۰،۰۰۰۶،۳۰۰،۰۰۰۱۱،۲۰۰،۰۰۰
   ۲ کاربره:۱،۳۸۶،۰۰۰۲،۳۱۰،۰۰۰۳،۶۹۶،۰۰۰۶،۹۳۰،۰۰۰۱۲،۳۲۰،۰۰۰
   ۳ کاربره:۱،۶۴۰،۰۰۰۲،۷۳۰،۰۰۰۴،۳۷۰،۰۰۰۸،۱۹۰،۰۰۰۱۴،۵۶۰،۰۰۰
   ۱۰ کاربره:۲،۲۷۰،۰۰۰۳،۷۸۰،۰۰۰۶،۰۵۰،۰۰۰۱۱،۳۴۰،۰۰۰۲۰،۱۶۰،۰۰۰

   

جدول پیمانکاری پخش

 • بسته خدمات رایگانبسته پایهبسته پرتالبسته صبح یا عصر
  (۱۳-۸)(۱۷-۱۳)
  بسته ویژه
  (۱۷-۸)
  بسته طلای

   

  پاسخ به پرتال( نا محدود)*****
  به روز کردن نرم افزار(ماهیانه)*****
  پاسخ گویی تلفنی ****
  پشتیبانی اینترنتی ۵ساعت ماهیانه رایگان  ***
  طراحی فرم ۵ عدد رایگان   **
  حضور کارشناس در مکان ماهیانه ۲ ساعت رایگان   **
  مشاوره عملیات  پایان دوره یک شرکت رایگان   **
  مشاوره انبارگردانی و ایجاد دوره یک شرکت رایگان   **
  پشتیبانی در تعطیلات(۱۴-۹)    *
  جمع کل(ریال)     
   ۱ کاربره:۱،۰۸۰،۰۰۰۱،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۸۰،۰۰۰۵،۴۰۰،۰۰۰۹،۶۰۰،۰۰۰
   ۲ کاربره:۱،۱۹۰،۰۰۰۱،۹۸۰،۰۰۰۳،۱۷۰،۰۰۰۵،۹۴۰،۰۰۰۱۰،۵۶۰،۰۰۰
   ۳ کاربره:۱،۴۰۰،۰۰۰۲،۳۴۰،۰۰۰۳،۷۴۰،۰۰۰۷،۰۲۰،۰۰۰۱۲،۴۸۰،۰۰۰
   ۱۰ کاربره:۱،۹۴۰،۰۰۰۳،۲۴۰،۰۰۰۵،۱۸۰،۰۰۰۹،۷۲۰،۰۰۰۱۷،۲۸۰،۰۰۰

   

 

جدول پشتیبانی صنعتی

 • بسته خدمات رایگانبسته پایهبسته پرتالبسته صبح یا عصر
  (۱۳-۸)(۱۷-۱۳)
  بسته ویژه
  (۱۷-۸)
  بسته طلای

   

  پاسخ به پرتال( نا محدود)*****
  به روز کردن نرم افزار(ماهیانه)*****
  پاسخ گویی تلفنی ****
  پشتیبانی اینترنتی ۵ساعت ماهیانه رایگان  ***
  طراحی فرم ۵ عدد رایگان   **
  حضور کارشناس در مکان ماهیانه ۲ ساعت رایگان   **
  مشاوره عملیات  پایان دوره یک شرکت رایگان   **
  مشاوره انبارگردانی و ایجاد دوره یک شرکت رایگان   **
  پشتیبانی در تعطیلات(۱۴-۹)    *
  جمع کل(ریال)     
   ۱ کاربره:۱،۲۶۰،۰۰۰۲،۱۰۰،۰۰۰۳،۳۶۰،۰۰۰۶،۳۰۰،۰۰۰۱۱،۲۰۰،۰۰۰
   ۲ کاربره:۱،۳۹۰،۰۰۰۲،۳۱۰،۰۰۰۳،۷۰۰،۰۰۰۶،۹۳۰،۰۰۰۱۲،۳۲۰،۰۰۰
   ۳ کاربره:۱،۶۴۰،۰۰۰۲،۷۳۰،۰۰۰۴،۳۷۰،۰۰۰۸،۱۹۰،۰۰۰۱۴،۵۶۰،۰۰۰
   ۱۰ کاربره:۲،۲۷۰،۰۰۰۳،۷۸۰،۰۰۰۶،۰۵۰،۰۰۰۱۱،۳۴۰،۰۰۰۲۰،۱۶۰،۰۰۰

   

 

جدول پشتیبانی شرکتها

 • بسته خدمات رایگانبسته پایهبسته پرتالبسته صبح یا عصر
  (۱۳-۸)(۱۷-۱۳)
  بسته ویژه
  (۱۷-۸)
  بسته طلای

   

  پاسخ به پرتال( نا محدود)*****
  به روز کردن نرم افزار(ماهیانه)*****
  پاسخ گویی تلفنی ****
  پشتیبانی اینترنتی ۵ساعت ماهیانه رایگان  ***
  طراحی فرم ۵ عدد رایگان   **
  حضور کارشناس در مکان ماهیانه ۲ ساعت رایگان   **
  مشاوره عملیات  پایان دوره یک شرکت رایگان   **
  مشاوره انبارگردانی و ایجاد دوره یک شرکت رایگان   **
  پشتیبانی در تعطیلات(۱۴-۹)    *
  جمع کل(ریال)     
   ۱ کاربره:۹۰۰،۰۰۰۱،۵۰۰،۰۰۰۲،۴۰۰،۰۰۰۴،۵۰۰،۰۰۰۸،۰۰۰،۰۰۰
   ۲ کاربره:۹۹۰،۰۰۰۱،۶۵۰،۰۰۰۲،۶۴۰،۰۰۰۴،۹۵۰،۰۰۰۸،۸۰۰،۰۰۰
   ۳ کاربره:۱،۱۷۰،۰۰۰۱،۹۵۰،۰۰۰۳،۱۲۰،۰۰۰۵،۸۵۰،۰۰۰۱۰،۴۰۰،۰۰۰
   ۱۰ کاربره:۱،۶۲۰،۰۰۰۲،۷۰۰،۰۰۰۴،۳۲۰،۰۰۰۸،۱۰۰،۰۰۰۱۴،۴۰۰،۰۰۰

 

جدول پشتیبانی اصناف

 • بسته خدمات رایگانبسته پایهبسته پرتالبسته صبح یا عصر
  (۱۳-۸)(۱۷-۱۳)
  بسته ویژه
  (۱۷-۸)
  بسته طلایی

   

  پاسخ به پرتال( نا محدود)***
  **
  به روز کردن نرم افزار(ماهیانه)*****
  پاسخ گویی تلفنی ****
  پشتیبانی اینترنتی ۵ساعت ماهیانه رایگان  ***
  طراحی فرم ۵ عدد رایگان   **
  حضور کارشناس در مکان ماهیانه ۲ ساعت رایگان   **
  مشاوره عملیات  پایان دوره یک شرکت رایگان   **
  مشاوره انبارگردانی و ایجاد دوره یک شرکت رایگان   **
  پشتیبانی در تعطیلات(۱۴-۹)    *
  جمع کل(ریال)     
   ۱ کاربره:۸۱۰،۰۰۰۱،۳۵۰،۰۰۰۲،۱۶۰،۰۰۰۴،۰۵۰،۰۰۰۷،۲۰۰،۰۰۰
   ۲ کاربره:۸۹۰،۰۰۰۱،۴۹۰،۰۰۰۲،۳۸۰،۰۰۰۴،۴۶۰،۰۰۰۷،۹۲۰،۰۰۰
   ۳ کاربره:۱،۰۵۰،۰۰۰۱،۷۶۰،۰۰۰۲،۸۱۰،۰۰۰۵،۲۷۰،۰۰۰۹،۳۶۰،۰۰۰
   ۱۰ کاربره:۱،۴۶۰،۰۰۰۲،۴۳۰،۰۰۰۳،۸۹۰،۰۰۰۷،۲۹۰،۰۰۰۱۲،۹۶۰،۰۰۰